Medlemsmöten

                                       DATUM FÖR MEDLEMSMÖTEN  Startar 17.30

24 Februari

24 Mars

28 April

19  Maj

ÅRSMÖTE 27 Mars kl 15.oo i lokalen Fjällträffen, Rannebergen. Kaffe o fika till mötet.Tänk på att medlemsavgiften ska vara betald för att deltaga och göra sin röst hörd.

Uppstart Höst : 18 Augusti