Havsfiske

Havsfiske kan bedrivas på många sätt, vid fiske efter större havsfiskar som t.ex svärdfisk och haj använder man spön med kullagerrullar fästa i fiskespöets öglor, för att motverka friktion och linbrott, dessa spön är ej avsedda att kasta med utan man släpper ut linan med hjälp av till exempel båtmotorn. Oftast använder man multirulle, som Penn multirulle, ibland utrustad med räkneverk som finns monterad på rullen, så man kan se hur mycket lina det är mellan fisken eller betet och sig själv. Annan metod är släpdörjning, med tex vikt eller paravan för att hålla ner reven.

Götes Tips:
Att man sätter en lite mindre krok ca 3 cm under bottenkroken
på pilken fick från en erfaren norgefiskare.