Pimpling & Angeldon

Pimpling 

250px-Ice_fishing_in_miljoonapilkki_fishing_competition

Fiske efter abborre sker oftast med vertikalpirk eller balanspirk även kallad balansare. Rödingfiske med ett större blänke, en rysk specialitet är mormyshkafiske, med en liten förtyngd krok, vanligen i volfram, som oftast är dekorativt målad. Till agn används mestadels fluglarver eller fjädermygglarver. Det går dock även att pimpla utan bete, fisken nappar ändå.

Pimplare använder ibland ett litet flyttbart hus på medar att pimpla i, en pimpelark. Ispimpling kan också ske som pimpling efter lake, vilket är tradition på Vättern de vintrar då isen lägger sig. Förr fiskades mycket lake från så kallade ”lakabusar”, en liten torrdassliknande skapelse som försågs med medar för att lätt kunna transporteras ut på isen. De små portabla husen gav bra skydd mot väder och vind. Man hade ibland små kaminer i ”busarna” för att få det lite extra varmt och skönt.

Angeldon

250px-Angeldon

är ett fiskeredskap som används vid vinterfiske.
Redskapet består av ett fäste med en 
fiskerullesom sätts i isen, linan dras ut via en upphöjd vippa varifrån den hänger ner i vattnet.

Ofta är donen försedda med någon form av indikering, till exempel knallkork eller ollonskott för att se om det nappar. Donen är dessutom utrustade med vippor för att hålla agnet på avsett djup och för att man skall kunna se vilket don som fått napp.

Det är idag olagligt att i Sverige använda levande fisk som agn. Men trots detta använder många fiskare ändå levande agn då det anses ge bäst resultat eftersom gädda föredrar levande bete framför dött. Agn som man använder är i huvudsak mört, men det händer även att man använder små abborrar. En del fiskare, speciellt vid kusten, använder strömming som bete.