Mete

i33577010._szw530h275_

Mete är den äldsta dokumenterade metoden av sportfiske med handredskap.
Normalt använder man ett fiskespö tillsammans med en metrev.
Mete kan ske på många olika sätt. Ett vanligt sätt är att dela in metet efter typ av art (predator, vitfisk, ädelfisk. Ett annat sätt efter nappindikator (flötmete, bottenmete etc). Ännu ett sätt är att kategorisera efter typ av utrustning (toppknutet, rullspö, etc). Toppknutet innebär ett traditionellt metspö med fast rev, knuten i toppen.

Bäckmete bedrivs främst efter bäcköring och bäckröding i bäckar och mindre åar. Vid bäckmete används i regel ett relativt långt metspö med toppknuten lina. Mask används som agn och flöte och sänke används inte, utan krok och agn får driva i strömmen. Bäckmete är ett utpräglat smygfiske där det gäller att röra sig tyst och försiktigt för att inte skrämma fisken.

Ismete bedriver man med korta spön på cirka 100 cm. Det går att använda både haspelrulle och multirulle. En nylonlina med minst 0,40 mm diameter är att föredra, eller en flätlina som inte suger upp vatten, som annars fryser till is. Isborren bör vara minst 200 mm för att man ska klara de större gäddorna på över 10 kg samt de stora breda gösarna.

Tävlingsmete Går oftast ut på att man lottar sig till en begränsad plats på en tävlingssträcka och ska där under en begränsad tid försöka få ihop en så hög vikt av fisk som möjligt. Det finns i princip två former av tävlingsmete nämligen Internationellt Mete och Tradionellt mete. Den ena formen går ut på att locka fisken till sig och den andra att hitta fisken som finns på din plats.