Flugfiske

250px-Wffc_andrew_dixon

Flugfisket skiljer sig, tekniskt sett, från spinnfiske och haspelfiske
genom att det vid flugfiske är det självafluglinan som utgör kastvikten.
Flugrullens uppgift är att magasinera fluglinan och användas under drillningen, inte såsom hos spinn- och haspelrullen medverka i själva kastet.
Flugspön kallas de spön som är avsedda för flugfiske med fluglina.

De tillverkades tidigare av greenheart och bambu (splitcane), och görs numera iglasfiber, (framförallt) kolfiber och boron.
Längden på ett flugspö varierar från ca 6 till 17 fot.
Flugspön liksom fluglinor klassificeras enligt det så kallade AFTM-systemet som baseras på vikten på fluglinans första 30 fot, det vill säga cirka 9 meter.
Det finns utrustning från AFTM-klass 1 till 12.
Flugfiske är den typ av sportfiske som bedrivs med en fiskefluga som bete.
Oftast imiterar flugan fiskens naturliga föda, och man försöker lura fisken genom att välja en fluga som imiterar den insekt (eller fisk) som fisken äter för tillfället.
Flugfiske idkas både i strömmande vatten och insjöar.
På senare tid har även det havsbaserade flugfisket blivit vanligare.
I stort sett alla fiskarter kan fiskas med flugspö, vanligast är dock flugfisket efter harr, öring/havsöring, lax, röding och på senare tid också gädda.