Sportlovsfiske-2013

Det var ca 125 stycken som fiskade. Fångsten blev bara några små Abborrar.
Alla som var där fick korv och dricka. Det var 7 medlemmar som hjälpte till, med att hålla grillen och eldstaden varm, ,2 medlemmar fiskade.
Det blev en lyckad dag i samarbete med sportfiskarna Väst och Studiefrämjandet..

Av: Ann-Mari Gustafsson